Английски за деца и ученици

AddThis Social Bookmark Button

 

Обучението се извършва на нива /60 учебни часа по 40 минути /, като на посещение се вземат по 2 учебни часа и обща продължителност от 1 часа и 20 минути.

Посещенията за групи са по 2 пъти седмично, съобразно със смяната на учениците, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста.


Система на обучение: Oxford Diskover

Системата е съобразена с материала който се взима в българските училища и е подходяща за ученици от 5-ти до 11-ти клас.

 

 

Език и ниво

Начало:

Занятия

Час

Цена

Английски език

5  и 6 клас –ниво А1

Power up!

Young learners

Училището е мястото където мечтите и ученето започват ! Английският език е повече от учебен предмет. Учебната програма развива социалните , емоционални и когнитивни ( познавателни) умения на децата.

60 учебни часа

 

 

 

10.07 .2020

 

 

 

Вторник  четвъртък и събота

2 месечен курс на обучение

 

 

 

 

10:00-  12:20

 

 

250 лв

Английски език

А2 -7  и 8 клас –ниво А2

Power up!

Young learners

Училището е мястото където мечтите и ученето започват ! Английският език е повече от учебен предмет. Учебната програма развива социалните , емоционални и когнитивни ( познавателни) умения на децата.

 

Вторник и петък

2 месечен курс на обучение

16:00-17:20

 

Английски език

14-18 г – ниво B1


Oxford discover 4

Учебната програма помага на учениците за овладяване на граматични и лексикални норми и набляга на енциклопедичните знания чрез игри и творчески проекти)

90 учебни часа

Обучението е подходящо за деца , които имат афинитет към природните науки
.Понеделник и четвъртък


5 месечен курс на обучение


16 учебни часа  на месец
10:00-11:2016:00-17:20


*405 лв за групово   обучение

95 лв на месец при разсрочено плащане

 

цена за учбник уч.тетрадка ( копия на оригинал) -27 лв


Английски език

14-18 г – ниво B1


Oxford discover 4

Учебната програма помага на учениците за овладяване на граматични и лексикални норми и набляга на енциклопедичните знания чрез игри и творчески проекти)

90 учебни часа

Обучението е подходящо за деца , които имат афинитет към природните науки


По всяко време през годината5 месечен курс на обучение


16 учебни часа  на месецЧасовете на посещение се определят от курсиста

675 лв –за индивидуално обучение

150 лв на месец при разсрочено плащане

 

цена за учебник и тетрадка (копия на оригинал) -27 лв

Последна промяна (Сряда, 18 Март 2020 19:40)