Български за чужденци

AddThis Social Bookmark Button

Обучението се извършва на нива, като всяко ниво еот минимум 60 учебни часа /1 уч.ч. е  40 мин./като обикновено  на посещение се вземат по 3 уч.ч., /т.е. 2 астр.ч./ Дистанционното обучение е предвидено за 50 уч.часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста.

 


Предоставяме безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия.

Курсове и индивидуални уроци по общ български език за чужденци.

Целта на курса по общ български език за чужденци е курсистите да получат базови познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, приложима в общуването в обществена, семейна, професионална и учебна среда. Всеки урок включва в себе си множество диалози, адаптирани статии от вестници и други актуални източници, граматически упражнения, упражнения за слушане и разбиране, както и подробен речник в края на всеки тематичен раздел. За да може обучаемият да затвърди усвоените знания по време на урока, в системата се включва и учебна тетрадка, изцяло обвързана с тематиката на уроците. Успешното покриване на курса е в съответствие с нивата на компетентност А1 и А2 според Европейската езикова рамка.

Курсове и индивидуални уроци по български език за чужденци с бизнес насоченост.

От скоро нашите курсисти могат да се възползват от  профилирания курс по бизнес български език за чужденци, разработен поради нарастващия интерес на нашите курсисти към коректната бизнес терминология.  Чужденците, които работят в страната ни, оценяват необходимостта и предимството от владеене на български, тъй като това позволява ръководенето на процесите, бизнес срещите и преговорите да се провеждат директно на български език, без езиковата бариера да възпрепятства бизнес контактите.
Курсът е предвиден за хора, покрили поне първо ниво от курса по общ български за чужденци. Той дава една добра база на обучаващия се, като в зависимост от нуждите и интересите му се въвежда специфична терминология, оформят се документи и се разиграват конкретни ситуации, които могат да се срещнат в бизнес ежедневието на курсиста.

Болгарский язъiк для русско-говорящих:

  • курс для детей: подготовка для поступления в болгарские школъi
  • курс для взрослъiх:
    • елементарнъiй уровенъ
    • базовъiй уровенъ
    • с конкретном направлением: туризм, бизнес, недвижимостъ ...

Последна промяна (Сряда, 09 Октомври 2019 21:09)