Корпоративно обучение
Намерете ни във фейсбук
РегистрацияКой е на линия
В момента има 4 посетителя в сайта

Подготовка за изпити по немски

AddThis Social Bookmark Button

- A1 > Start Deutsch 1 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 1 документира първа степен (А1) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.
При Гьоте Институт изпитът носи името A1-Goethe.

- A2 > Start Deutsch 2 сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 2 документира втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.
Сертифицира знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Изпитът се провежда и оценява според единни стандарти навсякъде по света. Start Deutsch 2 документира втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка.

- B1 > Zertifikat Deutsch b1 С издържан изпит за Zertifikat Deutsch (ZD) се доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации.

- B2 > Zertifikat Deutsch b2 Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка. Поставя по-високи изисквания в сравнение със Zertifikat Deutsch.
Свидетелството за успешно положен изпит удостоверява, че издържалите изпита могат да се изразяват ясно и в детайли по широк спектър от теми и могат да водят специализирани дискусии в своята област.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB):

Сертификатът за Zertifikat Deutsch für den Beruf доказва умение да се общува в ситуации от професионалното всекидневие: разбиране на прости икономически текстове, съставяне на рутинни писма и адекватно участие в разговорите в професионална среда.

Goethe-Zertifikat B2:

Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.

- С1 > Goethe-Zertifikat C1: Със сертификата за Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да се изразяват спонтанно и гладко, без да се налага често да търсят думи, да си служат гъвкаво и пълноценно езика в обществения и професионалния живот или в образованието.

- С2 > Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP): Със сертификата за Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) се удостоверява, че положилите успешно изпита имат много добри познания по книжовен немски език, могат да разбират и най-сложните текстове и да се изказват по подходящ начин както устно, така и писмено. Сертификата за ZOP се цени повсеместно като документ за отлично владеене на немски език и освобождава от езиков изпит в немските университети.


Изпити за кандидатстване в университети в Германия:

> Test DaF
(Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.
Възможни са следните Test DaF - нива:

  • Test DaF- ниво 5 (TDN 5)
  • Test DaF- ниво 4 (TDN 4)
  • Test DaF- ниво 3 (TDN 3)

Нива на изпита: B2, C1

> DSH Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.


Последна промяна (Петък, 26 Март 2021 19:02)