Корпоративно обучение
Намерете ни във фейсбук
РегистрацияКой е на линия
В момента има 12 посетителя в сайта

Англйиски за възрастни

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

Обучението се извършва на нива - А0/  А1 / А2 / B1 / B2 / C1.

Обучаващи се, които не познават  латинска азбука и  никога не са изучавали чужд език се насочват към първоначално ограмотяване от 24 учебни часа, като така се полагат основите за изучаването на чуждия език като се обръща внимание на символика, инструкции за работа, азбука, звук и лексика.

Нивата, независимо от учебната програма са разработени за ритмично обучение от 90-120 учебни часа, но  академичната програма на Headaway, както и FACE2FACE дават възможност за по-гъвкаво и интензивно обучение от 60 уч.часа или т.н скоростно обучение. Курсистите се насочват за най-подходящото обучение безплатно от нашият екип.

Един учебен час е с продължителност от 40 минути, като на посещение се вземат по 3 уч.ч., /т.е. 2 астр.часа./

Посещенията за групи са предимно  по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. При успешно завършване  на нивото се издава свидетелство за завършен езиков курс а ако курсистът на успее да вземе финалният тест се издава Удостоверение за езиково обучение. 

Система на обучение: "New Headway" Oxford University Press в 5 нива: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, доказана световна учебна система №1 в чуждоезиковото обучение, разработена на основата на най-добрите методи и техники ,които допринасят за ефективността в усвояването и затвърждаването на преподадения материал.

I – во ниво /А1/ - New New Headway Elementary:

 • дава възможност на всеки обучаем да взима активно участие в учебния процес
 • развива и четирите езикови умения (говорене, слушане,четене и писане)
 • предлага лексика от около 2000 думи, обогатена от преподавателя чрез допълнителни изрази
 • запознава с пет глаголни времена: сегашно просто, минало просто, сегашно продължително, бъдеще време, изразно с „going to”, сегашно перфектно време
 • поддържа мотивацията на курсистите чрез разнообразен автентичен, аудио – визуален материал
 • следи постиженията и напредъка на обучаемите чрез системни тестове
 • използва изцяло комуникативния метод
 • упражнява изграждането на правилна интонация и произношение

II – ро ниво /А2/ - New New Headway Pre-Intermediate:

 • преговаря, затвърждава и разширява основните лексикални и граматични структури
 • комуникативната методика въвежда повече от 2000 нови думи и фрази провокира с автентични страноведчески източници (вестници, интервюта, разкази и други)
 • предоставя възможност за практикуване на усвоения материал в реални житейски ситуации
 • увлича, заинтригува и предизвиква

III - то ниво /B1/ - New New Headway Intermediate

 • покрива изискванията за ниво В1 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа
 • разширява и затвърждава познатите граматически структури от предходните две нива: Сегашно просто, Сегашно продължително време, Минало просто време, Минало продължително време, Условно наклонение, Перфектните времена, Предаване на непряка реч, Модални глаголи
 • предлага на курсистите един функционален английски език, от който те имат нужда за да работят, пътуват, общуват
 • съдържа специални секции с граматически упражнения
 • подобрява уменията за свободна комуникация

IV – то ниво /B2/ - New New Headway Upper-Intermediate

 

Приемете поредното предизвикателство на учебната серия на New Headway и направете своя английски език „по- жив”.

Всички знания,които сте усвоили успешно могат да бъдат разширени и експлоатирани. За усвояване и за затвърждаване са предложени повече от 3000 лексикални единици .Основният акцент е поставен върху прецизния и правилен изказ, върху дискутирането на общочовешки теми и проблеми.

V – то ниво /С1/ - New New Headway Advanced

 • усъвършенстване на четирите езикови умения - слушане, писане, четене, говорене
 • стимулиране на свободен и правилен изказ
 • задълбочено анализиране на граматичните структури

Последна промяна (Неделя, 03 Май 2020 09:03)