Корпоративно обучение
Намерете ни във фейсбук
РегистрацияКой е на линия
В момента има 10 посетителя в сайта

Норвежки

AddThis Social Bookmark Button

Обучението се извършва на нива /50 уч.ч. по 40 мин./, като на посещение се вземат по 3 учебни часа /т.е. 2 астр.ч./, като честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста в удобно за тях време.


Система на обучение:
“Paa vei”
/ Е. Еllingsen, K. M. Donald /

I - во ниво: А1 “Paa vei” 1 /от встъпителна учебна единица до урок 7 включително/

Лексика:

 • - основни комуникативни познания и умения за всекидневни контакти;
 • - най-типични изрази;
 • - информация за страната, градовете, традициите, обществените места, заведенията за хранене, транспорта, търговски центрове, годишни сезони и др.

Граматика:

 • - азбука фонетични особености;
 • - морфология: съществителни – род и число, прилагателни, съгласуване, лични местоимения , притежателни местоимения,  местоимения  за обект, спомагателните глаголи “Съм” (aa vaere) и “Имам” (aa ha);
 • - сегашно време;
 • - образуване на въпросителни и отрицателни изречения;
 • - образуване на пълен и непълен член на съществителни имена;
 • - образуване на множествено число;
 • - модални глаголи и тяхното използване;
 • - сегашно и минало време /образуване и използване/

II - ро ниво: А2 “Paa vei” 1 (от урок 8 до урок 15)

Лексика:

 • - наблягане на характерните особености на езика;
 • - включване на теми за пазаруване, телевизия, интернет, музика, кратки информации за културни паметници, национални празници

Граматика:

 • - особености на видовете местоимения – комбинирани местоимения;
 • - възвратни глаголи;
 • - повелително наклонение на правилни и неправилни глаголи;
 • - минало перфектно време /образуване и използване/;
 • - упражняване на времената особености при употребата на притежателните местоимения.

система на обучение:


Последна промяна (Четвъртък, 23 Април 2020 20:25)